สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****


งานวันชาติไทย  ประจำปี 2552

เมื่อ 4 ธันวาคม 2552   ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITEC
ทีมงานของสำนักงานทูตทหารไทย  ทีมไทยแลนด์


สำนักงานทูตทหารไทย ออกร้าน เต้าฮวยฟรุตสลัดรับแขกรับรอง พล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด และภริยา


แขกชมการแสดง

1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )