สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****

กิจกรรมวันชาติไทย ณ สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว   เมื่อ 4 ธ.ค.51เอกอัคราชทูตฯกล่าวนำถวายพระพร


เอกอัคราชทูตฯ แนะนำทีมไทยแลนด์


เสียงเพลงอันไพเราะจากวงสุนทราภรณ์การแสดงที่สวยงามจากราชภัฏอุบลราขธานี


ร่วมรำวงนำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไปออกร้านอาหารไทย


1 2 กลับหน้ากิจกรรม (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)