สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****


ผชท.ทหาร ฯ ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย ณ สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว   เมื่อ 4 ธ.ค.51
ผชท.ทหารฯ และครอบครัวร่วมงานวันชาติไทยถ่ายรูปร่วมกับท่านเอกอัคราชทูตฯ
อัคราชทูตที่ปรึกษา และเลขานุการเอกร่วมต้อนรับแขก
รับรอง พล.จ.สันยาฮัก และท่านนางออละวัน พมวิหาน


ดื่มเพื่อแสดงความยินดีในความสัมพันธ์ ไทย-ลาว


ให้การรับรอง   ผวจ.หนองคาย และรอง ผวจ. ฝ่ายทหาร

1 2 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )