สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรืองานวันชาติไทย ณ สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เมื่อ 4 ธ.ค.50

ช่วยท่านทูตเตรียมความพร้อมก่อนวันงานนำขนมเต้าทึงร้อน/เย็น ไปร่วมจัดเลี้ยง


นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯไปช่วยงานวันชาต

1 2 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)