สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน (Military Attache Corps in Laos Tour)
ณ แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก (At Sawannakhet Province and Champasak Province)

เยี่ยมคำนับทหารแขวงจำปาสัก
( Called On Commandant of Champasak Militia Headquater)คณะทูตทหารรับฟังการบรรยาย ณ บก.ทหารแขวงจำปาสักพ.อ.วิไล หล้าคำฟอง หัวหน้าการเมืองให้การต้อนรับ


พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน มอบของที่ระลึกถ่ายภาพร่วมกันหน้ากองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักทหารแขวงจำปาสักจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่คณะทูตทหารฯ


หมอขวัญทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนายสอนไซ  สีพันดอน  เจ้าแขวงจำปาสัก ให้การต้อนรับ
(บุตรชาย ท่านคำไต สีพันดอน อดีตประธานประเทศฯ)มอบของที่ระลึกให้คณะทูตทหาร


ถ่ายรูปร่วมกัน
เจ้าแขวงจำปาสักจัดงานเลี้ยงรับรองทูตทหารไทยและภริยาร้องเพลงไทยในจังหวะรำวง


ม่วนซื่นรำวง

1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )