สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน (Military Attache Corps in Laos Tour)
ณ แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก (At Sawannakhet Province and Champasak Province)

น้ำตกตาดฟาน ( Tadfand Waterfall )ทางเดินเข้าน้ำตกตาดฟานจุดชมวิว


น้ำตกตาดฟานในช่วงฤดูแล้ง

น้ำตกตาดผาส้วม ( Tadpasuam Waterfall )ชมตัวอย่างบ้านของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ทางภาคใต้ของลาวพ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้ว ให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านชนเผ่าต่างๆ


ทางเดินสู่เรือนพักที่มีให้เลือกสำหรับพักแรมตัวอย่างลำไม้ไผ่ขนาดใหญ่
ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าสะพานแขวนที่สานจากไม้ไผ่
สำหรับข้ามห้วยจำปีที่ไหลมาจากน้ำตกตาดผาส้วม


คณะทูตทหารฯ จากซ้าย เวียดนาม พ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้ว
ไทย พม่า ฝรั่งเศส รัสเซีย อเมริกาและอินโดนีเซีย
ภริยาทูตทหารไทย พม่า เวียดนาม นางคำพู กิ่งแก้ว
อินโดนีเซียและรัสเซียร้านอาหารริมน้ำตกตาดผาส้วม


คุณวิมล กิจบำรุง
คนไทยที่ช่วยผู้บุกเบิกและสร้างอุทยานบาเจียง

1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )