สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน (Military Attache Corps in Laos Tour)
ณ แขวงสะหวันนะเขตและแขวงจำปาสัก (At Sawannakhet Province and Champasak Province)

เยี่ยมอนุสรณ์สถาน บ้านท่านไกสอน พมวิหาน (Memorial President Kaysone Phomvihan)
หน้าอนุสรณ์สถาน ประธาน ไกสอน พมวิหาน
ณ แขวงสะหวันนะเขตทางขึ้นบ้านหลังดั้งเดิม


ทางเดินเข้าบ้านหลังดั้งเดิมสมาชิกของสมาคมทูตทหาร ใน สปป.ลาวนำปูนมาโบกทับเสาเรือนของบ้านเก่าซึ่งเดิมเป็นเสาไม้


บ้านส่วนนี้เป็นหลังที่ต่อเติมขึ้นใหม่สร้างศาลาเล็กๆ เพื่อเก็บรูปภาพบรรพบุรุษรูปภาพกลางคือ ท่านไกสอน พมวิหาน

เกิดเมื่อ 13 / 12 / 1920
เสียชีวิตเมื่อ 21 / 11 /1992พ่อเฒ่าลวน (บิดาท่านไกสอน พมวิหาน)
เกิดเมื่อ 1887
เสียชีวิตเมื่อ 1972
แม่เฒ่าด๊ก (มารดาท่านไกสอน พมวิหาน)
เกิดเมื่อ 1900
เสียชีวิตเมื่อ 1985ท้าวไซสงคาม (ลูกชายท่านไกสอน พมวิหาน)
ซึ่งเป็นพี่ชายของ พล.ต.สันยาฮัก พมวิหาน
เกิดเมื่อ 1959
เสียชีวิตเมื่อ 1977


นางกองมะนี
เกิดเมื่อ 1926
เสียชีวิตเมื่อ 1974คณะที่เข้าเยี่ยมชมสนใจอ่านป้ายนิเทศที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับประวัติบ้านฯลงนามการเข้าเยี่ยมชม


1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )