สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว ****

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆที่ประจำใน สปป. ลาว

( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )ส่งทูตทหารพม่า
เมื่อ 7 ต.ค.51


เชิญคณะทูตทหารจากจีนมา Dinner ที่สำนักงาน
เมื่อ 19 ต.ค.51


ร่วมงานวันกองทัพอืินโดนีเซีย
เมื่อ 4 ต.ค. 51เลี้ยงส่งทูตทหารจีน
เมื่อ 12 ตุลาคม 51ร่วมงานเลี้ยงรับที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
ของสถานทูตสหรัฐ
เมื่อ 10 พ.ย. 51ชม Air Show จากประเทศอินเดีย
เมื่อ 17พ.ย.51
รับทูตทหารพม่าท่านใหม่
เมื่อ 25 พ.ย.51ร่วมงานสมาคม ผชท.ทหาร ใน สปป.ลาว
ที่โรงแรมล้านช้าง
เมื่อ 27 พ.ย.51เจมส์ แม็กเอเดน
ทูตทหารสหรัฐอเมริกาเยี่ยมสำนักงานทูตทหารไทย
ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
เมื่อ 8 ธ.ค. 51
ร่วมงานวันกองทัพเวียดนาม
เมื่อ 22 ธ.ค.51สังสรรค์ที่บ้าน ท่านโคบายาชิ
ที่ปรึกษาทูตด้านความมั่นคง
ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำ สปป.ลาว
เมื่อ 24 ธ.ค.511 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหาร (Activity )