สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว ****

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )เลี้ยงส่งและต้อนรับทูตทหารเวียดนาม
เมื่อ 20 มี.ค.51ร่วมงานวันกองทัพพม่า เมื่อ 27 มี.ค. 51จัดเลี้ยง Dinner แก่คณะทูตทหารรัสเซีย ที่สำนักงาน
เมื่อ 28 มี.ค.51
เยี่ยมทหารแขวงคำม่วนและศึกษาภูมิประเทศ
(กิจกรรม MAC Tour)
เมื่อ 27-30 พ.ค. 51จัดเลี้ยง Dinner แก่คณะทูตทหารเวียดนาม ที่สำนักงานฯ
เมื่อ 4 มิ.ย.51ร่วมงานวันกองทัพจีน
เมื่อ 1 ส.ค.51

เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงคณะทูตทหารประจำ สปป.ลาว
และคณะนายทหารลาว
เมื่อ 18 ก.ย. 51ต้อนรับ น.อ.นราธิป คำระกาย
รอง ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์ (ผชท.ทหารอากาศ)
เมื่อ 1 ต.ค.51เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง ผชท.ทหาร ใน สปป.ลาว
ณ โรงแรมโนโวเทล   
เมื่อ 3 ต.ค.511 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหาร (Activity)