สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว *** กระชับความสัมพันธ์สมาคมทูตทหารใน สปป. ลาว ****

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )ร่วมงานวันกองทัพอินโดนีเซีย
เมื่อ 4 ต.ค. 50เลี้ยงส่งทูตทหารรัสเซีย ที่ โรงแรมNovotel
เมื่อ 6 ต.ค. 50ส่งทูตทหารรัสเซีย ณ สนามบินวัดไต
เมื่อ 8 ต.ค. 50
จัดเลี้ยง Dinner แก่คณะทูตทหารจีน ที่สำนักงาน
เมื่อ 19 ต.ค.50จัดเลี้ยง Dinner แก่ คณะทูตทหารกัมพูชา ที่สำนักงาน
เมื่อ 5 พ.ย.50ร่วมงานวันชาติพม่า เมื่อ 4 ม.ค. 51
จัดเลี้ยงDinner แก่ ทูตทหารพม่าและภริยา
ที่สำนักงาน เมื่อ 29 ม.ค.51จัดเลี้ยง Dinner แก่ทูตทหารอินโดนีเซีย และภริยา  
เมื่อ 12 ก.พ.51ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทูตทหารอินเดีย
เมื่อ 27ก.พ.51


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหาร (Activity )