สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


เยือนแขวงเซียงขวางเมืองโพนสะหวัน เมืองเอกของแขวงเชียงขวาง
ถ้าพ้นจากถนนหลักจะเป็นถนนลูกรัง


สภาพทั่วไปของเมืองโพนสะหวัน  แขวงเชียงขวาง


นาขั้นบันได เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา
แม้เวลาผ่านไป 34 ปี ( ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 )
แต่ร่องรอยหลุ่มระเบิดยังคงปรากฏให้เห็นทั่วไป


ทักทายทหารเมืองคำ


อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว
ที่หลบภัยอยู่ในถ้ำปิว ซึ่งถูกจรวจยิ่งใส่ถ้ำ
เสียชีวิตพร้อมกัน จำนวน 374 ศพ
เมื่อ 24 /11/1968 (พ.ศ. 2511)บริเวณปากถ้ำปิวซึ่งเปิดกว้างเพราะถูกจรวจยิงเฉียด
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จนในที่สุด สามารถยิ่งเข้าเป้า


ภายในถ้ำปิว ซึ่งหินพังทลาย และหินบางส่วนสามารถ
บี่เป็นผงได้ เพราะเคยถูกความร้อนเผาผลาญ


ภาพทำคลอดภายในถ้ำภาพวาดแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตภายในถ้ำปิว


ภาพวาดสภาพศพหลังประสพชะตากรรมที่โหดร้าย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )