สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552โรงแรมมีสุก ที่เมืองซำเหนือ แขวงหัวพันห้องพัก คืนละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ มีแอร์ น้ำอุ่น โทรทัศน์เข้าพบ พ.อ.แสงทอง ดวงบันดิด
หัวหน้าการเมืองทหารแขวงหัวพัน
ทหารแขวงหัวพันจัดเลี้ยงรับรองหญิงชาวหัวพันปักผ้าเป็นรายได้เสริม (ฝีมือดีมาก)
เมื่อไม่มีลูกค้าก็นั่งปักผ้าเสื้อผ้าส่วนใหญ่มาจากจีน
สัญญลักษณ์ประจำแขวงหัวพันกลางเมืองหัวพัน ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น.ถนนสะอาด เมืองเงียบสงบ ภูมิทัศน์สวยงาม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )