สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


ถ้ำเสนาเดินไต่เขาขึ้นสู่ถ้ำเสนา
ระหว่างทางจะเห็นโพลงหินขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง
ผู้นำทาง เล่าว่า เป็นที่ทำการของทหารสื่อสารจุดบัญชาการรบ  หน้าถ้ำเสนาจากจุดบัญชาการรบ สามารถมองเห็นได้กว้างไกล
ถ้ำนี้เป็นที่พักของกำลังพลสภาพภายในถ้ำ  ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของแคร่ไม้ไผ่
สำหรับให้ทหารใช้หลับนอนจากถ้ำเสนามีทางเดินเชื่อมสู่ถ้ำช้างลอด
เป็นถ้ำสูง กว้างมาก ปรับปรุงสำหรับใช้เป็นที่รวมพล
มีเวที ใช้ในการประชุม รื่นเริง ทำบุญช่วงเทศกาลต่างๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )