สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


ถ้ำของ เจ้าสุพานุวง


ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ใกล้เชิงเขา
เจ้าสุพานุวงทรงแปลงหลุมระเบิดให้เป็นบ่อน้ำ
เพื่อให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
จากเชิงเขา จะเห็นทางออก และบริเวณที่ใช้เป็นห้องครัวเจดีย์บรรจุอัฐิของ เจ้า อะลิยะทำมะสิน (สิริอายุ ได้ 28 ปี)
โอรสของเจ้าสุพานุวง ซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามเรือนพักใกล้ปากถ้ำ


ก่อปูนเป็นกำแพงหนาที่ปากถ้ำ เพื่อกันแรงระเบิด


ภาพการทำงานภายในถ้ำห้องฉุกเฉิน พร้อมเครื่องปั๊มอากาศ


ห้องครัวตั้งอยู่ปากทางออก


ถ้ำของเจ้าสุพานุวง จะมีเขา 2 ลูก ตั้งอยู่ด้านหน้า
ยากต่อการโจมตี  แต่ก็ยังคงถูกยิงจรวดใส่หลายครั้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )