สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


ถ้ำของ ประธานไกสอน พมวิหาน (ต่อ)แผนที่สภาพการสู้รบในทั่วประเทศภายในถ้ำ ใช้ไม้กั้นห้องและเพดาน
มี 2 ห้องนอน คือห้องนอนท่านไกสอนและห้องลูกๆ


ห้องนอนท่านไกสอน พมวิหาน


จากห้องนอนจะมีช่องทางเดินที่ขุดเชื่อมกับห้องประชุมห้องประชุม ประธานไกสอน พมวิหาน นั่งหัวโต๊ะ
เจ้าสุพานุวง (ซ้าย) ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน (ขวา)
ท่านคำไต สีพันดอน (นั่งติดกับท่านหนูฮัก) ...


ห้องพักผ่อนสำหรับเหล่าผู้นำ
เมื่อต้องประชุมวางแผนข้ามวันข้ามคืน
เมื่อเดินออกจากห้องจะออกสู่นอกถ้ำ


บริเวณนอกถ้ำ หน้าห้องประชุม
ซึ่งสามารถมองเห็นจากเชิงเขา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )