สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552

ถ้ำของ ประธานไกสอน พมวิหานจากเชิงเขา มองเห็นส่วนที่เป็นห้องประชุมด่านล่างเป็นถ้ำของ ท่านสมสะหวาด เล่งสะหวัด
เลขาฯท่านไกสอนพมวิหานก่อนขึ้นเขาจะเห็นบ้านพักในยามปกติ
ห้องฉุกเฉินมีเครื่องปั๊มอากาศอ่างล้างหน้าของท่านไกสอน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )