สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


ศึกษาภูมิทัศน์ขณะบินกลับเวียงจันทน์มองเห็นเส้นทางหมายเลข 5 เมืองไซสมบูน
ที่คดเคี้ยวไปตามสันเขา
ถนนแคบ เปรี่ยว ไม่มีไหล่ทาง มีดินทลายในฤดูฝน


ส่วนหนึ่งของเหมืองทองภูเบี้ย


ส่วนหนึ่งของเหมืองทองภูเบี้ยอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงึม1
เสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร จึงมองเห็นเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายอยู่มากมาย


อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงึม1
ส่วนปลายน้ำเล็กๆคือ สันเขื่อนน้ำงึม1


ภาพมุมสูงของสนามกอล์ฟแดนสะหวัน จำนวน 18 หลุม
อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 65 ก.ม.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )