สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


ชมทุ่งไหหิน 1ทุ่งไหหิน 1 อยู่ใกล้กับสนามบินแขวงเซียงขวาง
มีไหหินประมาณร้อยกว่าใบ
( กว่าเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ เพราะคนบอกก็คงไม่แน่ใจ )ไหหินที่สร้างด้วยมือ โดยการสกัดหินทีละน้อยจนได้รูปทรงไหแบบต่างๆเดินลงจากเนินไปประมาณ 200 เมตร จะเห็นไหหินอีกหลายสิบใบอยู่รวมกันอย่างระเกะระกะ
ไหหินใบนี้พิเศษกว่าใบอื่น
เพราะมีการแกะสลักรูปคนแบบหยาบๆ ไว้ด้วย


ไหหินใบนี้มีฝาที่หนักอึ้งปิดทับอยู่


ฝาหินอันนี้วางอยู่บนพื้นดิน
จึงถูกดินทับถมตามกาลเวลาใกล้กับเนินไหหิน มีถ้ำในเขาลูกเตี้ยๆ
เชื่อกันว่าเคยใช้เป็นที่ต้มเหล้า จึงเรียกว่า "ถ้ำต้มเหล้า"ปากทางเข้าถ้ำ ซึ่งมองเห็นแสงสว่าง
ที่ส่องผ่านจากโพรงหินด้านบน ภายในถ้ำจึงไม่อับชื้นช่วงสงคราม ทหารลาวใช้ถ้ำนี้เป็นที่เก็บน้ำมัน
ภายหลังถูกยิงจนเศษหินหล่นลงมากลบถังน้ำมัน
จนเกือบหมด


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )