สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552


เยือนแขวงเซียงขวาง (ต่อ)พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
อากาศเย็นสบาย


ถนนหมายเลข 7
 ผ่านกลางเมืองโพนสะหวัน  แขวงเชียงขวาง


เดินไปอาบน้ำร้อน
( แต่ตอนเดินไปร้อนกว่า )
พักรับประทานหมากมัน (คล้ายลูกไหน)
รสเปรี้ยวอมหวาน
ก่อนไปอาบน้ำอุ่น (ในห้องพักด้านหลัง)


พักค้างคืนที่โรงแรมพูช้าง
ราคาคืนละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ


ทหารแขวงเซียงขวาง
ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองชมอนุสาวรีย์ ลาว-เวียดนาม
ซึ่งสร้างเพื่อระลึงถึงทหารหาญที่เสียชีวิตในสงคราม


ยามสงบประชาชนมีความสุข ต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง


ยามรบ ทั้งชาย-หญิงชาวลาวและทหารเวียดนาม
ต่างร่วมแรงร่วมใจกันสู้รบตลาดชนเผ่า เป็นตลาด 3 ชั้น


ขายเครื่องเงิน ทอง ของใช้ ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน


เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของม้ง ราคาชุดละ 900 บาท
ปักแผ่นโลหะสีเงิน หลายชิ้น เวลาเดินคงมีเสียงเพราะดี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )