สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


ทูตทหารประจำ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน  ณ แขวงหัวพันและแขวงเซียงขวาง (Military Attache Corps in Laos Tour)
เมื่อ  21 - 24  เมษมยน 2552
คณะผู้ช่วยทูตทหารฯ และภริยาพร้อมเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ MI 17เครื่องบินพร้อม คนก็พร้อมออกจากเวียงจันทน์ได้ 10 นาที
เริ่มเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์
ไฟป่า ภัยธรรมชาติที่ทำลายป่าไม้เขาลูกนี้ถูกไฟป่าเผาทำลายเขาบริเวณนี้ถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์
มองเห็นเส้นทางหมายเลข 7 ที่คดเคี้ยวไปตามสันเขานานๆ จะเห็นหมู่บ้านกลุ่มเล็กๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนเส้นทางหมายเลข 7 ช่วงนี้คดไปคดมา
( ถนนไม่มีไหล่ทาง )


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )