สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ทูตทหารเวียดนามมากล่าวคำอำลาที่สำนักงานทูตทหารไทย  เมื่อ 29 ก.ย. 53ทูตทหารเวียดนามและภริยามาเยี่ยมที่สำนักงานฯ
ทูตทหารเวียดนามและภริยามอบของที่ระลึก
แด่ทูตทหารไทยฯ และภริยา
ที่ครบวาระการทำงานที่ สปป.ลาวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับ ผชท.ทหารไทยฯ   เมื่อ 4 ต.ค. 53
Farewell and welcome Party for the Defence Attache' of the Kingdom of Thailand   4 th October 2010
ทูตทหารรัสเซียในฐานะหัวหน้าทูตทหารท่านใหม่ กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดงานและเป็นตัวแทนในการกล่าวอำลา


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อนกล่าวถึงความรู้สึกและขอบคุณ


สนทนากับพ.อ.กงทอง เฮืองแพงสี
Col. Apichart Ounon chatting with
Col. Kongthong Huangpangsiสนทนากับพล.จ.ทองลอย สิลิวง

Col. Apichart Ounon chatting with BG.Thongloi Silivong


ผชท.ทหารประเทศต่างๆ แสดงความยินดีกับ
พ.ท. ป๋าย โฮ่วฉี รองทูตทหารจีน

Col. Apichart Ounon chatting with Ltc. Bai Hougiพล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด  
พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง  ทูตทหารจีน  และ พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน

เพื่อนร่วมงานที่ดีใน สปป.ลาว
Good companian in Lao P.D.R.
สนทนากับพล.จ.ทองลอย สิลิวง

Col. Apichart Ounon chatting with BG.Thongloi Silivong


ผชท.ทหารประเทศต่างๆ แสดงความยินดีกับ
พ.ท. ป๋าย โฮ่วฉี รองทูตทหารจีน

Col. Apichart Ounon chatting with Ltc. Bai Hougiพล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด  
พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง  ทูตทหารจีน  และ พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน

เพื่อนร่วมงานที่ดีใน สปป.ลาว
Good companian in Lao P.D.R.
สนทนากับพล.จ.ทองลอย สิลิวง

Col. Apichart Ounon chatting with BG.Thongloi Silivong


ผชท.ทหารประเทศต่างๆ แสดงความยินดีกับ
พ.ท. ป๋าย โฮ่วฉี รองทูตทหารจีน

Col. Apichart Ounon chatting with Ltc. Bai Hougiพล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด  
พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง  ทูตทหารจีน  และ พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน

เพื่อนร่วมงานที่ดีใน สปป.ลาว
Good companian in Lao P.D.R.
ทุกคนอยู่ในความทรงจำที่ดี

They are our friend. They are in our good memory.

ทูตทหารอเมริกาเลี้ยงส่งทูตทหารไทยและภริยา  เมื่อ 8 ต.ค. 53พ.ท. James Mc Aden และภริยา
เลี้ยงส่งทูตทหารไทยฯ
และภริยา


พ.ท. James มอบเหรียญกองทัพสหรัฐเป็นที่ระลึกถ่ายรูปเพื่อระลึกถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างเรา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)