สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ร่วมงานวันกองทัพจีน  เมื่อ 29 ก.ค. 53


เฉลิมฉลองการจัดตั้งกองทัพประชาชนจีน ครบรอบ 83 ปี
83rd Anniversary of the People's Liberation Army


ดร.สินละวง คุดไพทูน รมว.กระทรวงแผนการและการลงทุน ประธานสมาคมมิตรภาพ ลาว - จีน
พล.ต.จันสะหมอน จันยาลาด
และ ท่านนาง ปู้เจี้ยนกั๋ว ออท.จีน/เวียงจันทน์
 เป็นประธานในพิธี

H.E. Dr. Silavong Khoutphaythoune Minister of Planning
and Investment of the Lao PDR,
MG.Chansamorn Chanyalard and
H.E.Ms Bu Jiangua, Chinese Ambassadorทูตทหารจีนตัดเค้กร่วมกับประธานในพิธี
DA of the People's Republic of Chaina cutting
Anniversary cake.
สนทนากับ พล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด
ดร.สินละวง คุดไพทูน และ ท่านไตรภูมิ

Col. Apichart Ounon chatting with MG.Chansamorn
Chanyalard Dr. Silavong Khoutphaythoune and
Mr.Triphume


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ทูตทหารไทยฯ
สนทนากับพ.อ.สุย แซ่ลู่ สามีของ ออท.จีน

Col. Apichart Ounon chatting with Col Xu Zailu


สนทนากับพ.อ.กงทอง เฮืองแพงสี
Col. Apichart Ounon chatting with
Col. Kongthong Huangpangsiสนทนากับพล.จ.ทองลอย สิลิวง

Col. Apichart Ounon chatting with BG.Thongloi Silivong


ผชท.ทหารประเทศต่างๆ แสดงความยินดีกับ
พ.ท. ป๋าย โฮ่วฉี รองทูตทหารจีน

Col. Apichart Ounon chatting with Ltc. Bai Hougiพล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด  
พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง  ทูตทหารจีน  และ พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน

เพื่อนร่วมงานที่ดีใน สปป.ลาว
Good companian in Lao P.D.R.
(จากซ้าย) พ.อ.ถาน เจ้าเซิง   พล.จ.สีโสพน  บังออนแสงเดด 

พล.จ.บัวเสี้ยง  จำปาพัน   พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน
และ พล.จ.สุบัน หุนนะจำปา
From left to right Col. Tan Zhaosheng
BG Sisophone Bangonsendded BG. Buaseang Champapan Col. Apichart Ounon and BG. Suban Hunachampa(จากซ้าย) ผชท.ทหารเวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย  กัมพูชา
 พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง   พล.ต.จันสะหมอน จันยาลาด
ออท.จีน/เวียงจันทน์   ผชท.ทหารจีน   ผชท.ทหารไทย
และรอง ผชท.ทหารรัสเซีย
Good companian in Lao P.D.R.ภริยาทูตทหารอินโดนีเซีย   ภริยาทูตทหารพม่า
ท่านนาง จันสอน  จันยาลาด  
ออท. จีน/เวียงจันทน์ 
และ นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน ภริยาทูตทหารไทย
Lady from Indonesia Myanmar Laos China
and Thailand


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)