สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยมีทูตทหารอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ 24 มิ.ย. 53


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ทูตทหารไทยฯ
กล่าวต้อนรับสมาชิกของสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว

Thai military attache giving a speech


ทูตทหารอินโดนีเซีย กล่าวทักทายเพื่อนๆ
Indonesia military attache giving a speechพ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้ว  กล่าวขอบคุณ
Col.Phutieng kingkeo giving a thank speech
คณะทูตทหารใน สปป.ลาว
รับประทานอาหารและสนทนากัน

MAC in Lao participated monthly party


คณะแม่บ้านของสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
Member of MAC lady in Laoสมาชิกของสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
Birthday cake for Rear Admiral Victor
and Cpt. Alexander


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยมีทูตทหารพม่าเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ 24 ก.ค. 53


สนทนากับทูตทหารพม่า เจ้าภาพในการจัดเลี้ยง
Talk with Myanmar military attache


คณะทูตทหารใน สปป.ลาว
รับประทานอาหารและสนทนากัน

MAC in Lao participated monthly partyคณะแม่บ้านของสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
Member of MAC lady in Lao
พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ทูตทหารไทยฯ
กล่าวขอบคุณทูตทหารพม่าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยง

Thai military attache giving a speech


คณะสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว

MAC in Laoอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
Cheers!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)