สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงแก่ทูตทหารออสเตรเลีย เมื่อ 23 มิ.ย. 53


คณะทูตทหารใน สปป.ลาว รับประทานอาหารกลางวัน
และสนทนากัน

MAC in Lao Lunching and chatting


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ทูตทหารไทยฯ
เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก
Thai military attache giving a speechทูตทหารออสเตรเลีย กล่าวขอบคุณ
Australia military attache giving a thank you speech


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว ทัศนศึกษาโรงงานเบียร์ลาว  เมื่อ 24 มิ.ย. 53
( Lao Brewery Co., Ltd.   24 June 2010 )บริษัทเบียร์ลาว จำกัด
ภูมิใจมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมของโลกบริษัทเบียร์ลาว รับรองคณะด้วยเบียร์สดและมันทอดท่านบุนกัน  กุละบุด 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการของบริษัทเบียร์ลาวให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมา การบริหารจัดการทั่วไปในการผลิตเบียร์ลาว
คณะชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและการผลิตเบียร์ลาวคณะทูตทหารซักถามข้อสงสัยมอบของที่ระลึกแด่ ท่านบุนกัน  กุละบุด และนางเพ็งพะจัน
ผู้ให้ความรู้และนำชมกิจการ
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตเบียร์ คือ ข้าวมอลต์
ข้าวเจ้า
ข้าวบาเลต์และฮ๊อปส์  ( ข้าวมอลต์สีดำใช้ผลิตเบียร์ดำ )


อาคารต้มและกลั่นเบียร์


ด้านล่างมองเห็นส่วนล่างของหม้อต้มข้าวต่างๆ และถังกลั่น
ที่ชั้น 2 เห็นส่วนบนของหม้อต้มข้าวจ้าว


ส่วนบนของหม้อต้มข้าวมอลต์ห้องควบคุมการต้มและกลั่นเบียร์
ล้างขวด ล้างลัง ด้วยเครื่องจักรบรรจุเบียร์ลงในขวดและผนึกฝาขวดขวดที่บรรจุเบียร์แล้วถูกลำเลียงผ่านเตาอบฆ่าเชื้อ
ขวดเบียร์เคลื่อนผ่านเครื่องจักรติดเครื่องหมายการค้าใช้สายตาคนในการตรวจคุณภาพครั้งสุดท้ายก่อนจัดลงลังมีพนักงานคุมการทำงานของเครื่องจักรทุกขั้นตอน
บรรจุขวดเบียร์ลงใน
ลัง


ลังเบียร์ถูกลำเลียงไปจัดเรียงไว้เพื่อรอการขนส่งลำเลียงกระป๋องเบียร์ตามสายพานเพื่อผลิตตามกระบวนการ
ตรวจคุณภาพและบรรจุลงลังกระดาษเบียร์กระป๋องคณะสมาคมทูตทหารและภริยาได้รับความรู้เพิ่มเติม
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเบียร์ลาว
มา ณ โอกาสนี้


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)