สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ทูตทหารสิงคโปร์เข้าพบทูตทหารไทยในฐานะหัวหน้าทูตทหารใน สปป.ลาว  เมื่อ 28 เม.ย. 53


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ทูตทหารไทย ประจำ สปป.ลาว
ต้อนรับทูตทหารสิงคโปร์
Hosting Singapolian military attache


สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
Chattingให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
Explaining about MAC in Laos


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยมีทูตทหารกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ 30 เม.ย. 53จัดเลี้ยงที่ร้านอาหารสวนลาว
Dining at Lao Garden resturant


ดื่มเพื่อความสัมพันธ์อันดีและให้มีสุขภาพเข้มแข็ง
Cheers!ทูตทหารไทยเดินทักทายเพื่อนๆ ในสมาคมฯ
Thai military greeting MAC members
ทูตทหารกัมพูชา (คนกลาง) ทักทายแขกในงาน


ใช่เลย ! ความเห็นตรงกันครับคณะภริยาคุยกันอย่างออกรสไม่แพ้ฝ่ายชาย
The ladies are also chatting


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)