สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )





MAC  LADY  (ภริยาทูตทหารไทยจัดกิจกรรมฝึกทักษะแกะสลักผักและผลไม้อย่างง่าย )  เมื่อ 11 มี.ค. 53




เตรียมตัวอย่างไว้ให้เพื่อนๆ เลือกแบบฝึกตามต้องการ
Preparing fruits for the lesson


เพื่อนๆ ให้ความสนใจงานแกะสลักฯ
Observing and learning


ภริยาทูตทหารไทยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
Thai military attache spouse giving introduction

  

ตัวอย่างผลงานของคณะภริยาทูตทหาร ( ครั้งแรกที่ได้ฝึกปฏิบัติยังสวยขนาดนี้)
The learners' works


ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่หน้าสำนักงาน ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์
Taking a photo

งานเลี้ยงรับรอง ท่านโรเบิร์ท นิวเบอรี่   ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา    เมื่อ  15 มีนาคม 2553

Mr. Robert Newberry  (The US Deputy Assistant Secretary of Defence for POW/MIA affairs)


สนทนากับ ท่านราวิค ฮูโซ
เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำ สปป.ลาว
Chatting with the American ambassador


สนทนากับ พ.ท.เจมส์ แมคเอเดนท์
ทูตทหาร
สหรัฐอเมริกา ประจำ สปป.ลาว
Chatting with the American military attache
จากซ้ายมือ  ท่านโรเบิร์ท นิวเบอรี่
นางบาบาร่า ฮูโซ ภริยาเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา
พ.อ.อภิชาติ   อุ่นอ่อนและภริยา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)