สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )

สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยทูตทหารอเมริกาเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ  4  มีนาคม 2553
ทักทาย
Greetings


ทูตทหารอเมริกากล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
American military attache giving a speechทูตทหารไทย หัวหน้าสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
กล่าวขอบคุณ
Thai military attache giving a thank you speech
ทูตทหารอเมริกาและแขกที่มาร่วมงานฟังการกล่าวเปิดงาน
The guests


คณะทูตทหารร่วมรับประทานอาหารและสนทนา
Dinning and chattingคณะภริยาทูตทหารฯและรองทูตทหาร
The ladies


กอล์ฟกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทูตทหารอินโดนีเซีย ไทยและพม่า  ณ สนามกอล์ฟซีเกม  เมื่อ  8 มีนาคม 2553


ทูตทหารอินโดนีเซีย ไทยและพม่า (เรียงจากซ้ายมือ)
Indonesian, Thai and Burmese military attache


สนามน่าเล่นพอสมควร มี 3 โซน คือ โซน A   B และ C
Nice golf course in Vientianeเชิญมาทดสอบฝีมือที่สนามซีเกมส์ครับ
Testing the SEA Game golf club


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)