สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ร่วมงานวันกองทัพรัสเซีย  เมื่อ 18 ก.พ. 53สนทนากับนายทหารของ สปป.ลาว
Chattingทักทายและสนทนากับเพื่อนๆ ทูตทหารใน สปป.ลาว
Greetingsทักทายและสนทนากับ พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง
 และทูตทหารจีน
Greeting and chatting with the Chinese military attache and Gen. Sriphaiคณะนายทหารลาวและทูตทหารใน สปป.ลาว
Lao military and MAC in Laoทูตทหารรัสเซียทักทายเพื่อนๆ
Russian military attache greeting peopleพ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน หัวหน้าทูตทหารในสปป.ลาว 
ร่วมโต๊ะอาหารกับนายทหารระดับสูง ของ สปป.ลาว
Col. Apichart sitting in a dinningtable
with high ranking Lao military officials
รองทูตทหารจีน รองทูตทหารเวียดนาม  ทูตทหารจีน
  ภริยาทูตทหารไทย/เวียงจันทน์ และ พ.อ.จันเพ็ง  พันลาวง
(Left to right) Chinese co-military attache, Vietnamese co-military, Chinese military attache, Thai military attache's spouse, and Col. Chanphengฝ่ายหญิง
The ladiesฝ่ายชาย
The gentlemen


อวยพรวันเกิด Col. Saptono Adji ทูตทหารอินโดนีเซีย   เมื่อ 19 ก.พ. 53มอบเค้ก
giving a cakeสนทนาอย่างม่วนซื่น
ChattingHappy Birthday to you ................

Happy Birthday to Adji.


ตัดเค้กชิ้นแรกให้เพื่อน
Cutting the first piece of cake to a friendเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและมิตรภาพที่ยั่งยืน
Cheers! for good health


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)