สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


งานเลี้ยงส่ง พ.อ.เชียง  พิรุน   ทูตทหารกัมพูชา  เมื่อ 23 ธ.ค. 52
พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ประธานสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
ตรวจความเรียบร้อยของงาน

Thai military attache, Col. Apichart, checking the preparation processพล.จ.สีไพ  หมื่นดวง  เป็นประธานร่วมในงาน
Thai military attache hosting with General Sriphaiพ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
และนำสไลด์เกี่ยวกับกิจกรรมของ ผชท.ทหารใน สปป.ลาว
มาให้ชม  ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
Col. Apichart giving a speechพ.อ.เชียง พิรุน   กล่าวอำลา
Col. Chieng Phiroon giving the last speechพ.อ.อุ่น  โสพันนา ทูตทหารกัมพูชาท่านใหม่
กล่าวแนะนำตนเอง
Col. Une Sophanna introducing himself แนะนำ พ.ท. เจี๋ยว  ฝอ เกื่อง
 รอง ผชท.ทหารเวียดนาม ท่านใหม่
Introducing LTd. Jeaw phoguang, co-military attacheตำจอก  ขอบใจเด๊อ
Cheersสังสรรค์กันอย่างม่วนซื่น  
Cheering
ฝ่ายหญิงผู้ที่ยืน ไทย ,พม่า,ลาว,ลาว   ผู้ที่นั่ง ลาว อินโดนีเซีย
The ladies
ผชท.ทหารไทย มอบของที่ระลึกจากสมาคมทูตทหาร
Thai military attache giving MAC's giftผชท.ทหาร ไทย มอบของที่ระลึก
Thai military giving a personal giftผชท.ทหารรัสเซีย มอบของที่ระลึก
Russian military attache giving a personal giftผชท.ทหารเวียดนาม มอบของที่ระลึก
Vietnamese military attache giving a personal giftผชท.ทหารจีน มอบของที่ระลึก
Chinese military attache giving a personal giftผชท.ทหาร พม่า มอบของที่ระลึก
Burmese military attache giving a personal giftผชท.ทหาร อินโดนีเซีย มอบของที่ระลึก
Indonesian military attache giving a personal giftผชท.ทหาร ไทย นำเค้กมาอวยพรวันเกิดให้ พ.อ.เชียง พิรุน 
Thai military attache giving a birthday cake to
Col. Chien Phiroonดื่มไวน์  อวยพรให้ เพื่อนมีความสุขกาย สุขใจ
และมีอนาคตการงานที่รุ่งเรือง
( พ.อ. เชียง พิรุน  ขับรถกลับกัมพูชา  จึงไม่มีพิธีส่ง )
Cheers!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)