สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ร่วมงานวันกองทัพเวียดนาม ครบรอบ 60 ปี   เมื่อ 21 ธ.ค. 52


พล.ท.ดวงใจ  พิจิด และเอกอัคราชทูตเวียดนาม
เป็นประธานร่วม
General Duangjai and theVietnamese ambassador giving speechพล.จ.สันยาฮัก พมวิหาน ( คนที่ยืนด้านหน้าสุด )
พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง  ( คนขวาสุด )
General Sunyahuck Phomvihan (the front man)

General Sriphai Muneduang (the man on the right)ผชท.ทหาร ไทย และเพื่อนทูตทหารประเทศอื่นๆ
มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า
MAC members attending the partyผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นทหาร
Mostly, military people adttend the partyผชท.ทหาร ไทย ตำจอก แสดงความยินดีกับ
ท่านเหวียน ฝู ไห่  ทูตทหารเวียดนาม
Thai military attache and the Vietnamese
military attache

 พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ตำจอกกับ พล.จ.สุวอน  เลืองบุนมี
รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ

Thai military attache and General Suwon Luangbunmiตำจอกกับ
พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง ทูตทหารจีน  และพ.ท.ป๋าย โฮ่วฉี
Thai military attache, Chinese military attache
and Ltd. Pai Haochiภริยา ผชท.ทหารไทย ถ่ายรูปร่วมกับ  
ท่านนางทันดา  พิจิด ภริยา รมว.ป้องกันประเทศ  และ
พ.อ. นางสมสะหวาด สิดทิเดด หน.การเมือง  โรงหมอ103
Thai military attache's spouse taking a photo with
Madam Tunda and Col. Somsawadd Sittidateภริยานายทหารลาวและภริยานายทหารของสมาคมทูตทหาร
ใน สปป.ลาว
MAC ladies and spouses of Lao commanders


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)