สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ร่วมงานวันกองทัพอินโดนีเซีย  เมื่อ 23 ต.ค. 52


พล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดด
เป็นผู้แทนนายทหารของ สปป.ลาว
General Srisophone proposing a toastสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว ร่วมงานวันกองทัพอินโดนีเซีย
MAC in Laos attending Indonesian army dayคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ที่ประจำอยู่ใน สปป.ลาว
จีน,เวียดนาม,พม่า,อินโดนีเซีย,ไทย,อเมริกาและกัมพูชา
MAC in Laosพ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน สนทนากับ พ.อ.ถาน  เจ้าเซิง ทูตทหารจีน
พล.จ.สีโสภณ  บังออนแสงเดด  และ พ.ท.ป๋าย โฮ่วฉี
Chatting with Col. Than, General Srisophone
and Ltd. Paiผชท.ทหาร ไทย และภริยา  สนทนากับ
พล.จ.สีโสภณ  บังออนแสงเดด และภริยา
Thai military attache's wife chatting to General Srisophone and spouse

ผชท.ทหาร ไทย และภริยา
ถ่ายรูปร่วมกับ Col. Saptono Adji  และครอบครัว
Thai military attache and spouse taking a photo with
Col. Saptono Adji
and familyเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Col. Saptono Adji ทูตทหารอินโดนีเซีย  และภริยา ที่สำนักงานฯ   
 เมื่อ 3 ธ.ค. 52


เตรียมพร้อมสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ
Dinnerผชท.ทหาร ไทย และครอบครัวให้การต้อนรับ
และนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบรมศานุวงศ์ไทย
Greeting and explaining about Thai culture and royal dutyบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความม่วนซื่น
Friendship


ร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ( เวียงจันทน์เกมส ์)    เมื่อ 9 ธ.ค. 52


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว ร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ฯ
MAC in Laos at the SEA Game openning
ceremoneyผชท.ทหาร ไทย และ ภริยา นำอาหารว่างไปเลี้ยงเพื่อนๆ
Thai military attache and spouse hand out snacks to
MAC membersโบกธงต้อนรับคณะนักกีฬา
waving the flags


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)