สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


Col. Saptono Adji  ทูตทหารอินโดนีเซีย เยี่ยมสำนักงานทูตทหารไทยฯ 
เมื่อ 13  ตุลาคม 2552


ผชท.ทหาร ไทย สนทนากับ
Col. Saptono Adji  ผชท.ทหารอินโดนีเซีย
Thai military attache chatting with Col. Saptono Adjiภริยา ผชท.ทหาร ไทย ร่วมให้การต้อนรับ
Thai military attache and spouse greetingแลกเปลี่ยนของที่ระลึก
Trading gifts


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยทูตทหารรัสเซียเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ  22  ตุลาคม 2552


เดินทักทายกันอย่างทั่วถึง
Chattingลอยส์เตอร์, เมียร์ เหมี่ย วิน , โมเดสต้า , เดือนนภา อุ่นอ่อน
The ladiesทูตทหารรัสเซีย กล่าวเปิดงาน
Russian military attache giving an openning speechตำจอก ( ชนแก้ว )
Cheers!ผชท.ทูตทหาร ไทย นำเค้กวันเกิดมาอวยพรแด่
ผู้ที่เกิดในเดือน ตุลาคม
Thai military attache wishing for MAC members who were born in Octoberทูตทหารเวียดนาม ( คนกลาง ) ส่งเค้กชิ้นแรก
ให้แก่ พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน  ผชท.ทหาร ไทย
Vietnamese military attache giving a piece of cake to Col. Apichart


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)