สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหาร ประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


รับCol. Saptono Adji และภริยา ทูตทหารอินโดนีเซีย    เมื่อ 1 ตุลาคม 2552


ผชท.ทหาร ไทย สนทนากับ Col.Ivan Palearu
ผชท.ทหาร อินโดนีเซีย
Chatting with Col.Ivan Palearu and spouseจากซ้ายมือ ผชท.ทหาร จีน กัมพูชา รัสเซีย พม่า

MAC in Laosรับ Col.Saptono Adji  และภริยา
( ผชท.ทหาร อินโดนีเซียท่านใหม่

คนยืนขวามือสุด คือ ผชท.ทหาร เวียดนาม )
Welcoming Col.Saptono Adji and spouse


สมาคมทูตทหารฯ เลี้ยงรับCol. Saptono Adji และภริยา   เลี้ยงส่งCol. Ivan Palearu  ทูตทหารอินโดนีเซีย และภริยา   เมื่อ 6 ตุลาคม 2552พล.จ.สีไพ หมื่นดวง  เป็นประธานในงาน
General Sriphai speaking at the partyCol. Ivan Palearu
 กล่าวขอบคุณและบอกความในใจ
Col. Ivan Palearu giving a speechCol. Saptono Adji  แนะนำตนเองและครอบครัว
Col. Saptono Adji introducing himself and his familyเป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกจากสมาคมทูตทหารฯ
Col. Apichart giving a gift to Col. Ivan Palearuทูตทหาร ไทย และภริยา มอบตุ๊กตาเด็กไทยของสิริน
Thai military attache and spouse giving a farewell giftทูตทหารจีนและเพื่อนทูตทหาร ประเทศต่างๆ
มอบของที่ระลึก
Military attaches giving giftsCol. Ivan Palearu และภริยา มอบเสียงเพลงอันไพเราะ
Col. Ivan Palearu and spouse singingทูตทหารไทย ครวญเพลงรัก ( สีหน้าบอกว่าซึ้ง )
Thai military attache singingตัวแทนภริยาสมาคมทูตทหาร ขับร้องเพลง "ดวงจำปา"
The ladies singing


ส่งCol. Ivan Palearu  ทูตทหารอินโดนีเซีย และภริยา   เมื่อ 9 ตุลาคม 2552


เพื่อนๆ ในสมาคมทูตทหารฯ มาส่งกันอย่างพร้อมหน้า
สนทนากันอย่างม่วนซื่น
MAC sending off Col. Ivan Palearu
 เมื่อใกล้ถึงเวลาจาก  บรรยากาศเริ่งเงียบลง
เพื่อนๆ มีสีหน้าบอกความอาลัย
เป็นเรื่องธรรมดาโลก  มีพบก็ต้องมีจากนะเพื่อน
The room getting quiet when it was almost time  " ไดอาน่า" อย่าร้องไห้ เดี๋ยวเพื่อนๆ ตาแดงกันหมด
อีวาน และ ไดอาน่า อยู่ในความทรงจำที่ดีๆ ช่วงหนึ่งของชีวิต
They are always my good memory and they always will.  Good Luck Evan and Diana.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)