สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****


งานวันกองทัพประชาชนจีน ครบรอบ 82 ปี   เมื่อ  30 กรกฎาคม 2552ผชท.ทหาร ในเวียงจันทน์ร่วมแสดงความยินดี
โดย พล.ต.สมเพ็ด  ทิบมาลาและคณะ
เป็นตัวแทนกองทัพฯคณะผู้ช่วยทูตทหารในเวียงจันทน์สนทนากับ พล.จ.สีไพ หมื่นดวง  และ พ.อ.คำพอน สีวิไซ


จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ พ.ท.เจมส์  เม็คเอเดน   ทูตทหารสหรัฐอเมริกา และครอบครัว   เมื่อ 15 ส.ค. 52


ผชท.ทหารฯ และครอบครัว
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงค์
และงานศิลปหัตถกรรมของไทยสนใจขนมไทยจิ๋วร่วมรับประทานอาหารค่ำที่สำนักงานฯ


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )