สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

รับ พ.อ.ถาน เจ้าเซิง ทูตทหารจีนท่านใหม่
เมื่อ 3 มิ.ย. 52สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยทูตทหารอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ 26 มิ.ย. 52สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยทูตทหารพม่าเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ 24 ก.ค. 52


สมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว จัดเลี้ยงประจำเดือน โดยทูตทหารจีนเป็นเจ้าภาพ  เมื่อ  9  มิถุนายน 2552สถานเอกอัคราชทูตจีนคณะผู้ช่วยทูตทหารในเวียงจันทน์มอบของที่ระลึกแก่ พ.อ.หยาง และ นางหยาง ฟัง ฟัง
( ทูตทหารจีนท่านเก่าและภริยา )


เลี้ยงส่งท่าน พ.อ.หยาง และ นาง หยาง ฟัง ฟัง ทูตทหารจีนและภริยาท่านเก่า และ เลี้ยงต้อนรับ พ.อ.ถาน เจ้าเซิง  ทูตทหารจีนท่านใหม่ ที่สำนักงานทูตทหารไทยฯ
พ.อ.หยางและภริยามอบของขวัญให้ ผชท.ทหารไทยฯพ.อ.ถาน เจ้าเซิง  มอบของขวัญให้ ผชท.ทหารไทยฯพ.อ.ถาน เจ้าเซิง  มอบของขวัญให้ ภริยา ผชท.ทหารไทยฯ


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )