สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****

งานปีใหม่ (สงกรานต์)   เมื่อ  10 เมษายน 2552ผชท.ทหาร ในเวียงจันทน์ร่วมอวยพรผู้แทนกองทัพ
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ลาวพล.ท.สีโสพน บังออนแสงเดด  รดน้ำ ให้พรคณะ ผชท.ทหาร ในเวียงจันทน์
รับพรจาก พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง
กองทัพประชาชนลาวจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ให้แก่ทูตทหารใน สปป.ลาว และภริยา


พล.จ.แก่นสี  มะนีวง  
รองหัวหน้ากรมใหญ่การเมือง  กองทัพ ให้พรผชท.ทหารฯ และภริยา ร้องเพลงรำวง


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )