สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'        Royal Thai Embassy

*****  พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว  *****   พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****    พัฒนาสัมพันธ์ทูตทหารใน สปป. ลาว   *****เลี้ยงต้อนรับ พ.อ.วิน หลาย ทูตทหารพม่าและภริยา   เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2552


ร่วมสนทนาเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
เลี้ยงส่ง พ.ท.เฉิน ยงจี๋
รองทูตทหารจีน เมื่อ 19 ก.พ.52


จัดเลี้ยง Dinner สำหรับครอบครัว ท่านชิเกกิ  โคบายาชิ
อัคราชทูตที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำ สปป.ลาว
เมื่อ 21 มี.ค. 52ทูตทหารใน สปป.ลาว เลี้ยงต้อนรับ
พ.อ.มาน โมฮาน ซิง ทูตทหารอินเดียท่านใหม่
เมื่อ 4  เม.ย. 52


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )