สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว


นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุลี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ


แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha Province)

  

ที่มา http://www.gustotour.com

                                 
                            แขวงหลวงน้ำทาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ สปป. ลาว   ทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีนและพม่า  ทิศใต้ติดต่อกับ แขวง.อุดมไซ ทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงพงสาลี ทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว  การเดินทางในประเทศลาวเพื่อไปแขวงหลวงน้ำทาด้วยทางรถยนต์ตามทางลาดยางที่แคบ ขึ้นเขา ลงเขา และคดไปโค้งมาเกือบตลอดทาง
ซึ่งเป็นทางเดียวกับการเดินทางไปหลวงพระบาง แต่ขับรถเลยขึ้นไป ผ่านแขวงอุดทไซ จึงจะเข้าสู่แขวงหลวงน้ำทา   ซึ่งทางในช่วงท้ายๆค่อนข้างลำบาก ทางไม่ดี  (อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาให้การช่วยเหลือจากรัฐบาล สปจ.)      ถ้าเดินทางผ่านประเทศไทยโดยข้ามแพขนานยนต์ที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ สปป.ลาวที่เมืองห้วยทราย   แขวงบ่อแก้ว
ใช้เส้นทาง R3   ซึ่งสร้างใหม่โดยการช่วยเหลือของประเทศไทยและประเทศจีน เส้นทางตัดผ่านเขาแต่ไม่น่ากลัวเมื่อเทียบกับทางไปเชียงขวาง   ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ก็จะถึงเมืองหลวงน้ำทา

 ทางจากบ่อแก้วไปเมืองหลวงน้ำทา 175 ก.ม.
ไปอุดมไซ 280 ก.ม. และไปหลวงพระบาง 472 ก.ม.
แต่ทางไปหลวงพระบางยังไม่ดี


ทางจากบ่อแก้วไปเมืองหลวงน้ำทา คดเคี้ยวบ้าง
ขึ้นเขาสูงบ้าง ทางเริ่มชำรุด แต่ไม่น่ากลัว


ถนนกลางเมืองหลวงน้ำทารถน้อย แม้จะเป็นวันทำงาน


ไม่แน่ใจว่าชาวเขาหรือชาวบ้าน
เดินขายเครื่องเงินให้นักท่องเที่ยว


ชาวเขาใช้ชีวิตอยู่ริมทาง บนเขาสูง


สนามบินหลวงน้ำทาพระธาตุ
ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆกลางเมืองพระธาตุที่หลวงน้ำทาอยู่ระหว่างการปรับปรุง
รูปทรงคล้ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงน้ำทาเมื่อมองจากพระธาตุเมื่อปี 2551 โรงแรมที่หลวงน้ำทามีแต่ขนาดเล็ก
โรงแรมขนาดใหญ่กำลังจะเสร็จกลางปี 2552อุณหภูมิช่วงเช้าของเดือนมกราคมประมาณ 10 องศาเซลเซียส
ชาวเขาต้องนั่งผิงไฟ


ระหว่างทางเห็นชาวลาวเผ่าม้งกำลังเล่นลูกโยนกัน
อย่างสนุกสนาน

1
2 กลับหน้าเที่ยวลาว (Travel in Laos ) กลับหน้าหลัก (Main)