สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

พาสาลาว - ภาษาไทย

ภาษาลาวเดิมมีพยัญชนะทั้งหมด 26 ตัว ตัวสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นใหม่คือตัว ร.รด  รวมเป็น 27 ตัว
 เพื่อใช้กับภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่ง ตัว" ฮ."  ในภาษาลาวไม่สามารถเทียบเสียงตัว " R"  
ภาาาลาวมีสระทั้งหมด 28 ตัว และมีวรรณยุกค์ 4 ตัว เหมือนของภาษาไทย

ภาษาลาวและภาษาไทยมีความคล้ายคลึงกันมาก ฝึกอ่านได้ไม่ยาก ลองฝึกอ่านจากตัวอย่างต่อไปนี้ยินดีต้อนรับสู่ ส.ป.ป.ลาว


เบียร์ลาว


เสื้อหอม บ่เหม็นอับ
จนใครๆ ก็อยากกอด
สูตรบอกลากลิ่นอับ


โรงหมอมโหสถ


โรงหมอมโหสถ
แผนกฉุกเฉิน


กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ผิวหนัง


สักยา (ฉีดยา) กันพยาธิ


พ่อรักลูก
ผูกพันครอบครัว


กินอาหารเหล่านี้พาให้เป็น
พยาธิใบไม้ในตับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)