สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว  *****  รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****
" สบายดี " คือประโยคที่คนลาวใช้ประจำวันด้วยความยิ้มแย้ม  การกอดกันและแสดงความรักกันในสถานที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพสำหรับคนลาว
ยกมือนบกัน (พนมมือ) คือการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันตามประเพณีลาว  การจับมือกันก็อาจเป็นไปได้สำหรับเพศชายคนลาวจะถือหัวของตนเป็นสิ่งสูงสุดและถือเท้าเป็นสิ่งต่ำสุด  การใช้เท้าเพื่อชี้แนะหรือเตะสิ่งของเพื่อแสดงท่าทีต่างๆ จะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้

1 2 3 4 5 6 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)