สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****

ค้นพบศิลปกรรมในอดีต
( Discovery of ancient arts  )

คำว่า " ทรัพย์ในดิน  สินในน้ำ"  นอกจากจะหมายถึงการขยันทำมาหากินโดยใช้ผืนดินและแผ่นน้ำเป็นทรัพยากรหลักแล้ว   ยังหมายถึงสิ่งมีค่าที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผืนดินและแผ่นน้ำด้วย
หลายๆ ประเทศได้ค้นพบสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังกลบหรือบดบัง   ประเทศลาวก็เช่นกัน มีการค้นพบศาลหลักเมืองโบราณ  พระ  เครื่องทอง  แม้กระทั่งหอไตร วัดสะเกด
ที่เคยมองว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบเรียบง่าย  แต่แท้จริงแล้วเมื่อมีการซ่อมแซม จึงได้พบความงามของหอไตรที่ถูกบดบังมาเนิ่นนาน  

หมายเหตุ   ภาพในเว๊ปไซด์นี้  จะเว้นหน้าไว้สำหรับเพิ่มเติมภาพให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ภาพประกอบข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด


เผยความงามของหอไตรวัดสีสะเกด หลังถูกโบกทับมานับสิบปี  ภาพถ่ายหอไตร ของวัดสีสะเกด (ไม่ได้ระบุช่วงเวลา)


หอไตร ของวัดสีสะเกด  เมื่อ 19 พ.ค. 52
มีศิลปะการก่อสร้างแบบพม่า

หอไตร ของวัดสีสะเกด  เมื่อ 16 พ.ย. 52
(นครหลวงเวียงจันทน์ เตรียมจัดแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 )ด้านข้างของหอไตร วัดสีสะเกด  เมื่อ 19 พ.ค. 52
เห็นได้ชัดว่าผนังโดยรอบของหอไตรฉาบด้วยปูน


ด้านหน้าของหอไตร วัดสีสะเกด  เมื่อ 19 พ.ค. 52

ช่องระบายอากาศโดยรอบของหอไตรถูกฉาบปิดด้วยปูน


ด้านข้างของหอไตรส่วนที่อยู่นอกกำแพง วัดสีสะเกด  
เริ่มซ่อมแซม เมื่อ 10 ม.ค. 53

กฐินพระราชทาน เมื่อ ปี 2552 จำนวน 2 ล้านบาท
ระบุให้ใช้สำหรับบูรณะหอไตรของวัดสีสะเกด
( ดีใจมากที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบูรณะหอไตรครั้งนี้ )

การบูรณะหอไตร วัดสีสะเกด   ถ่ายภาพเมื่อ 27 ม.ค. 53  


ด้านหน้าของหอไตร วัดสีสะเกด  ถ่ายเมื่อ 10 ม.ค. 53
ช่างทำการขูดปูนที่ฉาบผนังหอไตรด้านนอกออก
โดยไม่ทราบว่ามีความงามซ่อนอยู่ภายใต้ผนังปูนสีเหลืองด้านข้างของหอไตรส่วนที่อยู่นอกกำแพงวัด
ช่างใช้ความปราณีตในการขูดผนังปูนออกมากขึ้น
จึงเห็นลวดลายที่งดงามลวดลายอ่อนช้อยบนพื้นสีดำ เช่นเดียวกับตู้เก็บพระไตรปิฎก
ที่บรรจุอยู่ภายในหอไตร
ซุ้มประตูด้านหลังของหอไตรที่มีลวดลายงดงาม
สมบูรณ์แบบกว่าซุ้มประตูด้านอื่นๆ

ซุ้มประตูที่ลายหลุดร่อนหายเกือบหมด
ตู้เก็บพระไตรปิฎกขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านในหอไตร
ยังคงเห็นลายทองที่สวยงามแต่เลือนลางเต็มที
ลายปูนปั้นที่มุมทั้ง 4 ของหอไตร ละเอียดสวยงามมากกระเทาะปูนที่ชำรุดออกแล้วผสมปูนแบบโบราณ
ฉาบให้เรียบร้อยสวยงามหัวเสาและแขนนาง (คนไทยเรียกว่าคันทวย)
ได้รับการตกแต่งให้สมบูรณ์สวยงามเหมือนของเดิม
การซ่อมฐานล่างของหอไตรท้าวสุวัน   กุทอง
ช่างศิลป์ฯที่ดูแลการซ่อมหัวเสาและแขนนาง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)