สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/เวียงจันทน์

      
       OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHE
       ROYAL THAI EMBASSY
       216 UNIT 16 BAN BEUNGKHAYONGTAI
       MUANG SISATTANAK
       VIENTIANE       
       LAO P.D.R

       
       สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
       สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์
       216 หน่วย 16 บ้านบึงขยองใต้
       เมืองสีสัดตะนาก
       เวียงจันทน์
       สปป.ลาว
      สน.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์
      ตู้ ปณ. 39
      อ.เมือง
      จ.หนองคาย  
      43000


      โทรศัพท์: (85621) 353-258
      โทรสาร:  (85621) 353-257
      มือถือ:    (85620) 5505422
      มือถือ:    (081) 9080031
      อีเมลล์   ounon19@yahoo.com


สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

 

 

 

                                                                                                        

 

                             

 

 

 

แผนที่ ( Map)


กลับหน้าหลัก ( Main )