สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุรี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ


แขวงอัดตะปือ (Attapeu Province)

               

                 แขวงอัดตะปือเป็นแขวงที่อยู่ใต้สุดของ สปป.ลาว    คำว่า อัดตะปือ แปลว่า "ขี้ควาย" เป็นภาษาของชนเผ่าละแว เมื่อก่อนเรียกว่า "อิดตะปือ" 
ต่อมาเพี้ยนมาเป็น อัดตะปือ หรือ อาจมาจากคำว่า อัจกระบือ (ขี้ควาย) ต่อมากลายเสียงมาเป็นอัดตะปือ มีชายแดนติดต่อกับแขวงเซกอง  แขวงจำปาสัก  ประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    แขวงอัดตะปือยังรักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี   ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ถนนจากจำปาสักไปอัดตะปือ
เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร


ชาวบ้านตากเมล็ดกาแฟไว้ริมทาง
ทางค่อนข้างเรียบ เป็นทางราบไม่ต้องขึ้นเขา
บางช่วงผ่าป่าทึบทั้งสองข้างทาง
ทางเปลี่ยว รถน้อย หมู่บ้านน้อย


ถนนหมายเลข 16 ถึง สามแยก
ถ้าขับตรงไป 41 ก.ม. ถึงแขวงสาละวัน
ถ้าเลี้ยวขวาไป 48 ก.ม. ถึง แขวงเซกอง หรือ
ถ้าเลี้ยวขวาไป 124 ก.ม. จึงจะถึงแขวงอัดตะปือ


ลองขับตรงไปทางแขวงสาละวัน
เข้าไปประมาณ 2 ก.ม. ต้องเปลี่ยนใจสภาพถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
ต้องขับย้อนกลับออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปเซกอง-อัดตะปือ


ถนนหมายเลข 18 ไป เซกอง -อัคตะปือ
สภาพสองข้างทางเห็นแต่ต้นไม้ นานๆ จึงจะเห็นหมู่บ่านเล็กๆป้ายเขียนว่า
" ชาวแขวงอัดตะปือยินดีต้อนรับ "เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะ


ปล่อยให้เจ้าถนนเดินกันตามสบาย ถ้าชน  นอกจากจะบาปแล้ว รถจะพังแถมยังต้องเสียเงินค่าควาย และ
ค่าตกใจ (ค่าทำขวัญ ) ให้แก่เจ้าของควายด้วย


แขวงอัดตะปือยินดีต้อนรับ


มีซุปเปอร์มาเก็ตเคลื่อนที่บริการตามบ้านที่อยู่ห่างๆ กัน


อนุสาวรีย์ลาว - เวียดนาม ที่แขวงอัดตะปือ


สะพานข้ามแม่น้ำเซกอง
ส่วนมากชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวลาว - เวียดนาม
บางคนพูดภาษาลาวได้น้อยมาก


แม่น้ำเซกอง


โรงแรมอัดตะปือพาเลส
เป็นที่พักที่ดีที่สุดในเวลานั้น (พ.ศ.2551) ห้องพักพอใช้


สาวน้อยกำลังทอผ้าอย่างขมักเขม้น


ผ้าทอมือที่แทรกลูกปัดเป็นลวดลายต่างๆ
เป็นศิลปะการทอผ้าของเมืองอัดตะปือโดยเฉพาะ


น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในแขวงสาละวัน
ที่มา : วารสาร เที่ยวเมืองลาว ฉบับท ี่34 ปี พ.ศ.2550


สายน้ำเซเพียน (Xepian river)
ที่มา : วารสาร เที่ยวเมืองลาว ฉบับที่ 34 ปี พ.ศ.2550
 

กลับหน้าเที่ยวในลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main )