สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy
*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อแลกเปลี่ยนการเยือน และทรงงานด้านวิชาการของคณะอัยการไทย และ สปป.ลาว
               เมื่อวันที่   17 มีนาคม 2552
ผชท.ทหารและภริยา รับเสด็จ


ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายสมสะหวาด  เล่งสะหวัด  
รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว


ทรงมีพระปฏิสันถารกับ นายทองสิง  ทำมะวง
ประธานสภาแห่งชาติ  สปป.ลาว

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )