สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy
*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****
ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)


รัฐบาล สปป.ลาว ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแขวงคำม่วน สปป.ลาว
เพื่อเสด็จวางศิลาฤกษ์ ณ จุดสร้างสะพานฝั่ง สปป.ลาว และฝั่งไทย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552นักเรียนของโรงเรียนเด็กกำพร้าหลัก 67 ถวายการแสดง


เสด็จวางศิลาฤกษ์ ทั้งสองฝากฝั่ง ไทย-ลาว


ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์
และข้าราชการในพื้นที่ส่งเสด็จฯ

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )