สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy
*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ทรงเป็นประธานและประทับรถไฟขบวนประวัติศาสตร์ ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด   รองประธานประเทศลาว 
ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของ สปป.ลาวที่เชื่อมต่อจากสถานีหนองคาย ประเทศไทย กับ สถานีท่านาแล้ง ของ สปป.ลาว  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552ประชาชนชาวไทยรอรับและส่งเสด็จ หลังจากทรงทำพิธีเปิดห้องสมุดรถไฟ ที่สถานีหนองคาย


ตัวแทนรัฐบาลและยุวชนของ สปป.ลาว
รอรับเสด็จที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง


สมเด็จพระเทพฯ ทรง เปิดสถานีรถไฟท่านาแล้ง
และฉายพระรูปร่วมกับท่านบุนยัง วอละจิด
รองประธานประเทศ และคณะ

เอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบ ฯพระราชทานวโรกาสให้
ข้าราชการระดับสูงของสถานทูตฯ และคู่สมรส
ร่วมโต๊ะเสวยทูตทหารไทยฯ รับฟังพระราชดำรัส


ทรงเล่าเรื่องการทรงงาน ณ ที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแถวบน ทูตทหารบกและภริยา   เอกอัคราชทูตฯและภริยา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   อัคราชทูตฯ และภริยา    ทูตพาณิชย์ฯ และภริยา   ทูตทหารอากาศ

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )