สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'      Royal Thai Embassy

***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ **** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ *****

ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเสด็จเยื่อนนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  เมื่อ  27ธ.ค. 2550

ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการของสถานทูตไทยประจำ สปป.ลาว
ข้าราชการสถานทูตไทยและผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว  รอรับเสด็จทรงทอดพระเนตรเครื่องเงินและทองที่ร้านฟ้าวัฒนาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัขรกิติยาภา ทรงเสด็จเยื่อนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  เมื่อ  21 ก.ย.2550ข้าราชการสถานทูตไทยและผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว
รอรับเสด็จผชท.ทหารไทย ณ เวียงจันทน์ถวายรายงานเสด็จไปนมัสการพระธาตุหลวงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัขรกิติยาภา ทรงเสด็จเยื่อนนครหลวงเวียงจันทน์ และ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  เมื่อ  26-28 ก.ย.2550
ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการของสถานทูตไทย
ประจำ สปป.ลาว


ทรงบาตรเช้า ที่หลวงพระบาง

เสด็จพระราชดำเนินและทอดพระเนตร
บ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง

ส่งเสด็จกลับประเทศไทย


1 2 กิจกรรม ผชท.ทหารฯ (Activity) หน้าหลัก (Main)