สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'    Royal Thai Embassy

***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ **** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ ***** ทรงพระเจริญ *****


ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยื่อนแขวงจำปาสัก  สปป.ลาว  เมื่อ  9 พฤศจิกายน 2550สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยื่อนแขวงเวียงจันทน์และแขวงคำม่วง  สปป.ลาว  เมื่อ  25 - 28 พฤศจิกายน 2550


รัฐบาลลาวจัดเลี้ยงรับรองทรงร้องเพลงลาวและรำวง ในบรรยากาศที่ม่วนซื่นทรงเต้นบาสโลป ตามประเพณีของลาว


เอกอัคราชทูต  คุณดนัยและ,ผชท.ทหารฯ
 ร้องเพลงถวาย

สมเด็จพระเทพฯ พบ พลโทจูมมาลี ไซยะสอน
ณ หอคำ

ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการเกษตร
ห้วยซอนห้วยซัว (หลัก 22)
ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ
แก่โรงเรียนเด็กกำหร้าหลัก 67ทรงทอดพระเนตรโครงการเขื่อนน้ำเทิน 2ประชาชน สปป.ลาว เฝ้าชื่นชมพระบารมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จทอดกระฐินพระราชทาน
ณ พระธาตุศรีโครตบอง   แขวงคำม่วน สปป.ลาว
ทรงทอดพระเนตรจุดที่จะสร้างสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 3
ณ เมืองท่าแขก  แขวงคำม่วนทรงเยี่ยมโรงเรียนเด็กกำพร้า  แขวงคำม่วนพระราชทานสิ่งของและประทานความช่วยเหลือ
แก่ โรงเรียนเด็กกำพร้า แขวงคำม่วน
ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงพยาบาลแม่และเด็ก
แขวงคำม่วนเจ้าแขวงคำม่วนจัดพิธีบายศรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯทรงขับร้องเพลงลาว


ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการ สปป.ลาวและไทย
ณ บ้านรับรอง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าสุพานุวง

ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการของสถานทูตไทย
ประจำ สปป.ลาว

ทรงพระกรุณาพระราชทานโอกาสให้
ผชท.ทหาร และภริยาเข้าเฝ้า
ท่านเอกอัครราชทูตฯและผชท.ทหารฯ  เฝ้าถวายงานทรงมีรับสั่งกับ ผชท.ทหารฯผชท.ทหารฯ และภริยา ส่งเสด็จกลับประเทศไทย


1 2 กิจกรรม ผชท.ทหารฯ (Activities) หน้าหลัก (Main)