สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****
     

ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
( Mission of the Aide-de-camp )
เอกอัคราชทูตไทยฯ  ผชท.ทหารบก   ผชท.ทหารอากาศ และรองเจ้าแขวงหลวงพระบาง
ถวายการต้อนรับ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  
เสด็จเยือนเมืองหลวงพระบาง  สปป.ลาว  เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่  26 - 30 สิงหาคม 2553
ทรงฉายพระรูปหน้าวิหารพระม่าน


ทรงทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวลาวทั้งสองฝั่งลำน้ำโขง


ทรงฉายพระรูปกับข้าราชการของสถานทูตไทยฯทรงทอดพระเนตรศิลปหัตถกรรมของชาวหลวงพระบาง


ร้านขายผ้าไหม/ผ้าฝ้ายที่บ้านผานม และบ้านช่างค้อง


เครื่องเงินที่บ้านผานมและที่ร้านต่างๆ ของหลวงพระบางทรงบาตรพระสงฆ์


พระราชทานของที่ระลึกแก่ ผชท.ทหารฯ และภริยา


ผชท.ทหารฯ และภริยา อำนวยความสะดวกแก่
พ.อ.สมชาย กาญจนมณี หัวหน้าฝ่ายที่ประทับและคณะ

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )