สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****
     

ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
( Mission of the Aide-de-camp )
เอกอัคราชทูตไทยฯ  ผชท.ทหารบก   ผชท.ทหารอากาศและรองเจ้าแขวงหลวงพระบาง
ถวายการต้อนรับ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนเมืองหลวงพระบาง  สปป.ลาว  เป็นการส่วนพระองค์
เมื่อวันที่  4 - 7 มกรา คม 2553
ทรงบาตรพระสงฆ์


ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธรูปบนพระธาตุพูสี


ทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )